Parochie Heilige Antonius Abt verkozen tot Parochie van het Jaar 2012
Lees het gebed 'It's a soul world'
Sluiten

Jij bent nu in de "World of the cinema"!

In deze wereld kun je helemaal jezelf zijn, van hart tot hart, van “soul to soul”!
Hier kun je genieten van grandioze films! Even wegdromen in een ‘andere’ wereld. Eventjes “iets anders”,
“iets extra’s”,
dat je niettemin tot in je diepste raakt. Het is mogelijk,
juist in deze “wereld van de film”.
In deze wereld krijg je de gelegenheid
om de wereld vanuit een ander perspectief te bekijken!
Kom naar de ‘parochiebioscoop’
en voel je welkom;
de oorspronkelijke betekenis van ‘bioscoop’ is trouwens ‘kijken naar het leven’.
In deze wereld worden films met artistieke en spirituele diepgang getoond! Deze bijzondere films laten je kijken naar en nadenken over het leven.
Ze gaan over mensen,
levend in vreugde en verdriet.
Ze spreken over hoe om te gaan met succes en crisis.
Ze laten mensen zien die laten zien waar ze voor staan en gaan, hoe ze geloven of wellicht helemaal niet geloven.
Er komen mensen in beeld,
die soms de zin van hun leven op het spoor komen,
die intens geraakt worden.
Deze films nodigen uit tot contact met jezelf en met medekijkers. In deze wereld mag je ontdekken wie jezelf ten diepste bent! Ervaar It live!
Daarom nodigen we jou van harte uit om de films te komen bekijken!
Je bent welkom vanaf 18.00 uur voor een broodmaaltijd. Aanmelding is vanwege organisatorische redenen verplicht.
Maar je kunt ook om 18.30 uur aansluiten voor de film,
met daaraan voorafgaand een korte inleiding over de film, het onderwerp, etc.. Dan is aanmelding niet vereist.
25
We heten jou van harte welkom! Veel kijkplezier!
Ervaar It live!
Jij bent nu in de “World of the cinema”.

Vrijdag 22 februari (18.00 uur-21.45 uur)

Into great silence

Into Great Silence is een documentaire film, geregisseerd door Philip Gröning, die voor het eerst werd uitgebracht in 2005. Het is een intiem portret van het dagelijks leven van kartuizer monniken van de Grande Chartreuse, hoog in de Franse Alpen (Chartreuse gebergte). De film heeft geen commentaar, noch geluidseffecten toegevoegd, uitsluitend bestaande uit beelden en geluiden van het ritme van het monastieke leven. Uniek! Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk

Vrijdag 14 juni (18.00 uur-21.45 uur)

De Duitse benedictijnse abdis Hildegard von Bingen

was een veelzijdig wetenschapper en kunstenares die nog altijd sterk tot de verbeelding spreekt. Zoals de ondertitel al suggereert gaat de biografische film van Margarethe von Trotta meer over het leven dan over het fascinerende werk van Hildegard. Vision uit 2009 is een portret van een vrouw die te veel kanten heeft om op een bevredigende manier in een film samenbald te worden. Een zeer onderhoudende film! Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk

Vrijdag 30 augustus (18.00 uur-21.45 uur)

Mother Teresa of Calcutta

een Moeder Teresa van Calcutta is een 2003 biografische tv- film gebaseerd op het leven van Moeder Teresa, de stichter van de Missionarissen van Naastenliefde, religieus instituut. Gewapend met een geloof dat bergen kon verzetten, heeft moeder Teresa haar roeping gevolgd, en is de armen, zieken, verlaten kinderen in de sloppenwijken van Calcutta (India) gaan helpen. Navolgenswaardig!

Vrijdag 29 november (18.00 uur-21.45 uur)

Sophie Scholl

Sophie Scholl - die letzten Tage van regisseur Marc Rothemund is een film die zich gebaseerd is op de verslagen van de verhoren van de christen Sophie Scholl door de Gestapo van het Nazi-regime, voordat ze werd geëxecuteerd. Sophie was een studente aan de universiteit van München (Duitsland), en lid van de verzetsbeweging “Die weisse Rose”. Intrigerend! Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk

Contact:
Parochie H. Antonius Abt Schaijk-Reek
Tel. 0486-461220
E-mail. Secretariaat-antonius-abt@hotmail.com.

Sluiten

Jij bent nu in de "World of art"!

In deze wereld kun je helemaal jezelf zijn,
van hart tot hart, van “soul to soul”!

Hier kun jij je laten beroeren door magnifieke kunst!
Laat je verrassen!
Laat je verbeelding spreken!
Het is mogelijk,
juist in deze “wereld van de kunst”.

In deze wereld krijg je ‘het sublieme’ in al zijn facetten te zijn!
Zijn het de zachte kleuren en speelse vormen die je aanspreken?
Is dat wat jij onder subliem verstaat?
Of heb je meer met strenge, rechte lijnen, donkere tonen,
zwart, bruin en bloedrood, alsmede harde materialen?
Wat laat jouw adem stokken?

In deze wereld kun je ook intens genieten van ‘het schone’!
Wat veroorzaakt een liefdesgevoel?
Is het juist het kleine, het tere, het zachte, het lichte, het liefelijke
dat jou raakt?

In deze wereld word je opgetild naar een ‘hogere’ wereld;
het “iets extra’s”,
het wordt hier zichtbaar.
Ervaar It live!

Zondag 02 juni t/m Vrijdag 7 juni

Expositie: thema’s uit de Bijbel, ed.

Zondag 10 november t/m Zondag 17 november

Expositie: thematisch omtrent de heilige Nicolaas van Mira (Sinterklaas) - Met lezing: - Donderdag 14 november om 19.30 uur;
- Inleider: pastoor Marcus Vankan (zie elders)
- Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk

Ervaar It live! Van harte welkom! iT’s soul tot soul!

Sluiten

Jij bent nu in de “World of small talk”!

In deze wereld kun je helemaal jezelf zijn,
van hart tot hart, van ‘soul to soul’!

Hier kun je over koetjes en kalfjes praten,
maar evenzeer over heel serieuze zaken,
gewoon over alles wat jou heel persoonlijk bezighoudt.
Het is mogelijk,
juist in deze “wereld van God”!

In deze wereld kun je met God praten en luisteren!
Dan kun je met heel je hart, geest én ziel bij Hem zijn.
In deze wereld kun jij je met heel je persoon in Gods tegenwoordigheid stellen.
Dan kun je in alle stilte, rust en intimiteit tot Hem bidden.
In deze wereld kun je God loven en prijzen, eren en danken, vragen en smeken!

Realiseer je bovenal dat God jou als Vader liefheeft,
dat Hij in jou is,
dat Hij je bestaan draagt,
dat Hij je hoort en ziet,
dat Hij er van harte wil zijn voor jou!

God is in het diepste van je hart!
Probeer daar zelf ook te komen:
maak het stil in je,
geef je over aan Hem.
Neem hiervoor de tijd.
Bij God zijn… het maakt jou vrij,
het schept ruimte,
het geeft jou lucht.
het “iets extra’s”.
In deze wereld wacht God op jou… in al zijn goedheid!
Ervaar It live!

Bij God zijn… is het voornaamste van bidden!

Tijdens de Parochiemissie van maandag 27 mei t/m zondag 2 juni zal er ook op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 07.00 uur tot 08.00 uur en op zondag 2 juni (tijdens het einde van de Missie op Sacramentszondag) van 14.00 uur tot 15.00 uur Aanbidding zijn. (Oproep van Paus Benedictus XVI om i.v.m. "Jaar van het Geloof” op Sacramentszondag Aanbidding te houden.) Ook op vrijdag 22 november zal er van 14.30 uur tot 15.30 uur Aanbidding zijn.

Ervaar It live!

Sluiten

Jij bent nu in de "World of the masterjedi"!

Jij bent nu in de "World of the masterjedi"!

In deze wereld kun je helemaal jezelf zijn,
van hart tot hart, van “soul to soul”!

Hier kun je opgaan in de grootste mysteries,
word je meegenomen naar ‘Galactische’ en ‘hogere’ sferen.
Laat je initiëren in de rijkdom van het geloof en geloven!
Laat je meeslepen door de verhalen van God met de mens,
en boeien door de gebruiken, gewoontes en rituelen
van een religie, een traditie én een cultuur!
Het is mogelijk,
in deze wereld van “the masterjedi”.

In deze wereld heb je de mogelijkheid om kennis te maken met diverse ‘masterjedi’s‘.
Spreken zij jou over hetgeen waar ze helemaal vol van zijn?
Komt Meester Yoda jou dat vertellen?
Voeren zij jou naar de wereld van de ongekende mogelijkheden?
En helpt Obi-Wan Kenobi je daarbij?
Of hebben we het over andere ‘masterjedi’s’?
Laten ze jou kennismaken met het echte leven, het goddelijk leven,
dat jij nu nog niet kent?
Laten ze jou binnentreden in de wereld van het geluk zonder einde?
Hopelijk word je er ‘vurig’ van!
Jij bent immers ook geroepen!

In deze wereld word je helemaal waartoe je geschapen bent:
een geliefd kind van God!

Ervaar It live!

Daarom ben jij van harte uitgenodigd en mag ook jij ‘meedoen’!

In de maanden oktober en december zal de bekendste masterjedi aanwezig komen.
Deze masterjedi was de meest bekwame en eerste geloofsgetuige;
hij was God, ja was Jezus Christus het meest nabij,
en zelf vol was van genade, vol van de heilige Geest, vol van God.
Vol van ‘the Force’!

Maandag 27 mei t/m Zondag 2 juni Parochiemissie Schaijk-Reek (zie “Duurzaam geloven!”)

“Wat is mijn droom voor ons bisdom? Ik wil Christus dienen, Hem navolgen in zijn liefde voor de mensen en voor God. Ik zou willen dat alle gelovigen hun geloof zouden verdiepen, te beginnen met onszelf. Ik zou willen dat in elke parochie mensen geraakt worden door Christus en dat met elkaar gaan beleven in hun eigen omgeving en zich instellen op de Eucharistie. Ik zou willen dat mensen durven kiezen voor God en trouw zijn aan hun keuze. Ik zou willen dat mensen de ervaring opdoen dat ze bij Christus opnieuw mogen beginnen, niet omkijken naar wat achter hen ligt, maar zich uitstrekken naar wat met Christus mogelijk is in de tijd die voor ons ligt”. (Inleiding van Mgr. J.W.M. Liesen, zie eerder)

Woensdag 30 oktober Kinderen bidden voor kinderen

(zie “Duurzaam geloven!”; www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl) Ervaar It live!

Sluiten

Gebed

Heer God,
met de heilige Johannes Maria Vianney heeft U de Kerk
een levend beeld van uw Zoon Jezus Christus willen schenken.
Uw liefdevolle zorg voor ons mensen is in hem heel concreet geworden.
Uw goedheid en uw schoonheid is in hem zichtbaar en tastbaar geworden.
Help ons tijdens dit project en in ons dagelijks leven,
om net als deze heilige pastoor,
onophoudelijk Jezus Christus centraal te stellen in woord en liefdevolle actie.
Geef ons de kracht om vurig uw Woord te verkondigen,
om waarachtig te leven,
en dit alles vruchtbaar te beleven.

Moge de heilige pastoor van Ars ons onderrichten,
regelmatig en langdurig in vreugde, vrede en aanbidding
voor het Allerheiligste Sacrament te verblijven.
Mogen wij erkennen hoe eenvoudig uw Woord is dat ons richting geeft
en daarmee ons leven zin en inhoud schenkt.
Mogen we ons ervan bewust worden
hoe innig de liefde is waarmee U de nederige zondaar opneemt.
Mogen we ervaren hoe troostvol het is zich toe te vertrouwen
aan het Onbevlekt hart van Maria.

Laat de jongeren maar juist ook de gezinnen in onze wereld, o Heer,
op de voorspraak van de heilige Johannes Maria
tot geloof komen in de ontmoeting ‘van hart tot hart’ met U en de medemens.
Laat hen groeien in geloof
en in onderlinge liefde en verbondenheid,
om zich te ontwikkelen tot “huiskerken”,
waarin alle roepingen, gaven en charisma’s
die de heilige Geest schenkt,
aangenomen, gewaardeerd en beleefd worden.

Verwachtingsvol gaan we op weg tot opbouw van uw Koninkrijk,
uw Rijk waar iedere mens helemaal zichzelf kan zijn.

Dat vragen wij u door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.

Wie was de heilige Johannes Maria Vianney ofwel pastoor van Ars? (1786-1859)
In februari 1818 kwamt Jean-Marie Vianney aan in Ars in Frankrijk.
Daar wist hij door zijn preken, zijn vroomheid en zijn roep van heiligheid
velen tot geloof en boetvaardigheid op te roepen.
Hij bekommerde zich om de armen.
Alles gaf hij weg.
"Alles geven en niets houden" was zijn geheim.
Uit heel Frankrijk kwamen mensen
om bij de pastoor van Ars te kunnen biechten, hem een gunst of een raad te vragen.
Hij stierf in Ars op 4 augustus 1859,
na een leven van boete en gebed zonder ooit zijn dagelijkse taken
als priester en als pastoor te verwaarlozen.
In 1925 werd hij door paus Pius XI heilig verklaard. (Bron: Wikipedia)